Inloggen mijn CV

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
No Title
cv: 5468

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.

Functie: Lijnmanager/projectmanager SAP
Beschikbaar In overleg
Zoekt: opdracht
Opleiding:

Opleidingen:
2007 : Basisvaardigheden voor Trainers - Schouten en Nelissen
2007: Auditor - Lloyd's Register
2007: Procesmanagement - ISBW
2006: ITIL Foundation - Cap Gemini Academy
2004: Middlemanagement 1 - ISBW
2002: Basiscursus Loonadministratie - Loonconsult
2001: Coachend Leidinggeven - Incontext
2000: Prince2 Foundation - Pink Elephant
2000: SAP R/3 HR306 Tijdregistratie - SAP Nederland
1999: Opstapcursus Projectmanagement - Haagse Hogeschool
1999: SAP R/3 Retail - SAP Nederland
1999: SAP R/3 HR Personeelsadministratie en Organisatiebeheer -
SAP Nederland
1998: SAP R/3 Applicatiebeheer - SAP Nederland
1998: SAP R/3 Bevoegdhedenconcepten - SAP Nederland
1996: Public Relations - ISW
1991: Communicatietraining - Siemens Nederland
1992: Problem L÷sungs Techniken - Siemens Nederland
1982: AMBI module I1 - Compol
1978: Bouwkunde/Weg- en waterbouw - MTS Arnhem
1976: MAVO - Christelijke MAVO Arnhem

Vakkennis:

Ervaring:

- Werkzaamheden in een rol als lijnmanager/projectmanager voor een ICT-afdeling;
- Structureren van processen / professionaliseren van afdelingen, verandermanagement;
- Informele cultuur met aandacht voor kwaliteit en professionaliteit;
- Organisatie met een "handen uit de mouwen" mentaliteit, die bewust wil blijven veranderen.


Functies:
Juli 2006: - heden Essent NV - Projectmanager
Januari 2006: - juni 2006 Essent NV - Adviseur Informatievoorziening HR
November 2004: - december 2005 Laurus NV - Senior Applicatieconsultant HR
Juli 2001: - oktober 2004 Laurus NV - ICT-Teamleider HR
December 1998: - juni 2001 Laurus NV - Applicatiebeheerder SAP R/3
Juli 1981: - november 1998 Siemens Nederland NV - Applicatiebeheerder
November 1978: - juni 1981 Accountantskantoor Gelderland -
Administratief medewerker


Werkervaring:
Essent NV (januari 2006 - heden)

Essent is in 1999 ontstaan uit een fusie tussen de PNEM/Mega Groep en de EDON Groep. Aan klanten in de huishoudelijke en de zakelijke markt levert Essent elektriciteit, gas en warmte en een aantal aanvullende producten en diensten.

Essent kent een organisatievorm die is gebaseerd op business units. Zo zijn er de BU's Netwerk, Energie Waardeketen, Service en Verkoop, Milieu, Duitse Essent en Hoofdkantoor.

Bij Essent werken ruim 12.000 medewerkers.

Binnen het Hoofdkantoor bevindt zich de IT-kolom. Deze IT-kolom heeft na een grote reorganisatie sinds 1 juli 2006 een andere organisatiestructuur gekregen. Zo is onder andere de afdeling IT-Delivery ontstaan. IT-Delivery is verantwoordelijk voor het beheer (Operations) en de ontwikkeling (Development) van bestaande en nieuwe applicaties.

Projectmanager
Binnen de afdeling IT-D Development ben ik projectmanager (PMer). Een PMer binnen ITD is binnen projecten die vanuit de verschillende business units ge´nitieerd worden, verantwoordelijk voor alle IT-gerelateerde zaken. Hij is de linking-pin voor de business unit projectmanager, die de eindverantwoordelijkheid voor projecten draagt.

Projecten worden met behulp van de Prince2-methode uitgevoerd.

Taken:
* Requirement engineering. Samen met de business unit project manager stel ik een document op waarin de eisen vanuit de BU verwoord worden;
* Opstellen van een technisch projectplan (TPP). Op basis van een projectbrief en het requirementdocument stel ik een plan op waarin wordt beschreven welke werkzaamheden er vanuit de verschillende clusters binnen ITD voor het project uitgevoerd moeten worden. Onderdeel van dit TPP is een business case waarin de kosten benoemd worden;
* Opstellen van een projectplanning. Bij het opleveren van een technisch projectplan wordt een planning opgesteld, gebaseerd op op te leveren project deliverables.
* Leiden van projecten;

Verantwoordelijkheden:
* Zorgdragen voor uitvoering van de in het TPP genoemde werkzaamheden binnen budget, tijd en scope;
* Rapporteren en zonodig escaleren volgens de Prince2 opgestelde richtlijnen en conventies. Projectmanagement vindt plaats op basis van management by exception;
* Afsluiten van projecten door invulling van nazorg en overdracht na live-gang;

In het voorjaar van 2007 heeft de IT-organisatie binnen Essent kwaliteitsaudits uitgevoerd om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden voor ISO-certificering. Daarvoor zijn intern medewerkers opgeleid die deze audits uitgevoerd hebben en ik heb ook een drietal audits verricht.
In juni is met succes de ISO-certificering behaald.


Naast het werk als PMer vind ik het ook leuk om les te geven. Binnen Essent kennen we een JongTalenten-programma waarin universitair afgestudeerden gedurende 1 jaar de organisatie in al haar facetten leren kennen. Zo is er ook een module rojectmanagement die door hen gevolgd wordt. Samen met een externe docent heb ik deze module verzorgd.

Adviseur Informatievoorziening HR
Voor voornoemde reorganisatie was ik binnen de afdeling ICT Services aangesteld als adviseur informatievoorziening HR. Omdat ik na mijn indiensttreding al snel betrokken werd bij de reorganisatie, heb ik deze functie nooit uit kunnen voeren.

Tijdens de reorganisatie heb ik deelgenomen aan een aantal deelprojecten. Ik zat in de kernteams voor de projecten Application and Service Administration (ASA) en Application Maintenance (AM).
Bij ASA lag de focus op het in kaart brengen van de vele applicaties en services die binnen de gehele Essent-organisatie gebruikt werden. Na deze inventarisatie diende het projectteam het framework voor een administration database te definiŰren, waarin die applicaties en services vastgelegd zouden worden.
Bij AM diende de nieuwe beheerorganisatie voor de diverse applicaties vorm te krijgen.
Doelstellingen waren het vaststellen van beheersstandaarden en het inrichten van performance en capacity management.

Voor wat betreft het reguliere werk van een adviseur informatievoorziening, zouden de werkzaamheden bestaan uit;
* Projectleiding;
* Inventariseren van informatiebehoeften en het vertalen van die behoeften naar technische ontwerpen;
* Uitvoeren van functionele analyses;
* Uitvoeren van adviserende activiteiten voor de (functionele) inrichting van bestaande informatiesystemen.

Na de reorganisatie bestond de functie Adviseur Informatievoorziening niet meer. Ik heb toen gekozen voor de functie Projectmanager omdat ik deze rol al had voor het ICT-project Identity and Accessmanagement.


Laurus NV (december 1998 - december 2005)

Laurus NV is op 30 oktober 1998 ontstaan uit een fusie tussen De Boer Unigro N.V. en Vendex Food Groep B.V. Met een marktaandeel van 11,9%, zo'n 10.000 medewerkers en ruim 350 supermarkten was Laurus eind 2006 nog steeds een grote speler in de Nederlandse levensmiddelenbranche. Laurus opereerde in 2006 onder de formules Edah, Konmar en Super de Boer. In de loop van 2006 werd besloten de formules Edah en Konmar te verkopen en alleen nog door te gaan met de winkelformule Super de Boer.

Tot 1 januari 2006 heb ik bij Laurus binnen de ICT-afdeling meerdere functies gehad.
Ik ben begonnen als

Applicatiebeheerder SAP
Het applicatiebeheerdersteam werkte procesoverschrijdend en de taken waren vooral gericht op ge´mplementeerde applicaties en software. Zo was ik als applicatiebeheerder verantwoordelijk voor meerdere SAP-modules die door verschillende afdelingen gebruikt werden.

Het takenpakket bestond uit:
* Gebruikersondersteuning;
* Ondersteuning bij testen;
* Deelnemen aan projecten;
* Inplanning en controle van produktie;
* Registreren en oplossen van bevindingen.

ICT-Teamleider HR
Binnen de IT-afdeling werden meerdere procesteams gevormd die ieder hun eigen procesgebied als verantwoordelijkheid hadden. Zo was er ook een team dat verantwoordelijk was voor alle HR-gerelateerde zaken. Hierbij moet men denken aan alle systemen en pakketten die te maken hebben met de personeels- en salarisadministraties.

Ik groeide door naar de functie van teamleider en voerde de volgende taken uit:
* Resourcemanagement;
* Peoplemanagement;
* Deelnemen aan diverse overlegstructuren;
* Projectmanagement;
* Overleggen en contacten met functioneel applicatiebeheerders.

Senior consultant HR
Na meerdere reorganisatie werd het procesteam voor HR samengevoegd met het team dat verantwoordelijk was voor Finance and Control. Binnen het nieuw gevormde team kreeg ik de functie van consultant.
De werkzaamheden van een applicatieconsultant bestonden uit:
* Projectleiding;
* Deelnemen aan projecten;
* Gebruikersondersteuning;
* Changemanagement;
* Customizing SAP HR;
* Opstellen functionele ontwerpen.


Siemens Nederland NV (juli 1981 - november 1998)

Siemens is actief op alle terreinen van de elektrotechniek en de elektronica.
Naast de zakelijke markt bedient Siemens, veelal via de tussenhandel, ook de particuliere consument met producten voor huishoudelijke toepassingen, verlichting en draadloze telefonie.
In Nederland zijn ongeveer 3.200 mensen werkzaam bij Siemens, wereldwijd heeft het concern momenteel zo'n 475.000 werknemers.

Vanaf 1981 tot aan mijn uitdiensttreding bij Siemens heb ik grote ontwikkelingen binnen de ICT meegemaakt. Van verwerking via ponskaarten en papertapes tot aan de implementatie van ERP-systemen.
Belangrijkste gevolg van al die ontwikkelingen was dat de werkzaamheden verschoven van controle, zowel op inhoud als op volledigheid, naar taken die zich meer richtten op functionele en technische aspecten van de applicaties.

Ik beschouw mijn Siemens-periode als zeer waardevol, omdat ik door alle ontwikkelingen een zeer goede basis gekregen heb voor mijn verdere loopbaan. Ik heb met zeer veel aspecten te maken gehad en kan daardoor ook nu nog van deze ruime ervaring gebruik maken.


Accountantskantoor Gelderland (november 1978 - juni 1981)

Accountantskantoor Gelderland was een middelgroot kantoor met zo'n 10 vestigingen in Gelderland. Het hoofdkantoor was in Arnhem.
Men verrichtte werkzaamheden voor cliŰnten die emplooi hadden in de land- en tuinbouw.
Gedurende 3 jaar heb ik in Arnhem gewerkt op de centrale administratie.
Ik was daar verantwoordelijk voor de salarisadministratie, het opstellen van balansen en het regelen van betalingen aan externe leveranciers.


cv: 5468

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.


vrijdag, 19-04-2024, 04:16:30