Inloggen mijn CV

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
No Title
cv: 3781

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.

Functie: SAP BW / MM
Beschikbaar in overleg
Zoekt: job
Opleiding:

ISI-project Midden-Gelderland 1988
MTS-e 1984
MAVO IV 1981

Vakkennis:

Opleiding
SAP Business Warehousing 2001
SAP R/3 MM 2000
Xenix SCO 1988

* Ervaring: A = theoretische kennis B = < 1 jaar C = 1-3 jaar D = >3 jaar E = expert
** Ervaring: Officiële ERP ervaringsniveau’s ( A1; A2; K1; K2; K3; K4; K5; K6 )
Ontwikkeltools *
Clipper E
Paradox E
Dbase E
MS Frontpage D
Delphi C
Business Objects C
Foxpro C
Lotus Notes C
Cognos A
DBMS-en *
Paradox E
Dbase E
Foxpro C
Msaccess B
Lotus Notes B
Oracle A
SQL server A
DBMS-en *
Paradox E
Dbase E
Foxpro C
Msaccess B
Lotus Notes B
Oracle A
SQL server A
Platforms *
MS Windows XP E
MS Windows 2000 E
MS DOS E
Windows 95/98 E
Windows CE E
Windows NT D
SCO Unix B
TCP/IP B
Novell B
Linux B
Wang CS/VS B
Methoden *
ASAP B
SAP TDI B
ERP kennis *
SAP BW K5
SAP MM K4
MySAP CRM K3
SAP PP K2
SAP SD K2
SAP FI/CO A1
SAP PM A1
SAP IS-Oil A1
SAP IS-H A1
Specialismen *
Data warehouse E
Logistiek D
Internet/intranet D
Projectleiding C
Supply Chain Management C
EDI C
ITS C
Informatie analyse C
Management informatie systemen C
Teamleiding C

Ervaring:

Periode Januari 2005 – December 2005
Bedrijf Philips Medical Systems
Branche
Functies BW consultant
Ontwikkeltools
DBMS-en Oracle
Platforms
Methoden ASAP
ERP-kennis MySAP BI, SAP MM, SAP SD
Specialismen Informatie analyse, Data warehouse
Werkzaamheden BW 3.5 redesign project. Rollen: Technisch teamlead en functioneel BW consultant logistiek. Als technisch teamlead verantwoordelijk voor het begeleiden van de koppeling van één bronsysteem met drie BW systemen (3.0, 3.1 en 3.5) en de technische invulling op het nieuwe BW3.5 systeem.
Als functioneel consultant werkzaam aan blueprint en realisatie op logistiek gebied gebaseerd op de ASAP methodologie.

Periode Augustus 2004 – December 2004
Bedrijf TPG Post
Branche Post en telecom
Functies BW consultant
Ontwikkeltools
DBMS-en Oracle
Platforms Linux
Methoden
ERP-kennis MySAP CRM, MySAP BI
Specialismen Informatie analyse, Data warehouse
Werkzaamheden Fleetmanagement wordt aangeleverd in een groot aantal Excel bestanden. Hiervoor is in BW een inrichting gemaakt waar alle gegevens middels .csv bestanden worden ingelezen en verwerkt tot de nodige rapporten. Gebruik gemaakt van MS Excel en CATT scripts om InfoObjecten in te lezen, ODS objecten gemaakt, MultiProviders en masterdata gebaseerd op kenteken. Rapporten gemaakt welke rolafhankelijk kunnen worden benaderd.

Periode Juni 2003 – Juli 2004
Bedrijf TPG Post
Branche Post en telecom
Functies BW consultant
Ontwikkeltools
DBMS-en Oracle
Platforms Linux
Methoden
ERP-kennis MySAP CRM, MySAP BI
Specialismen Informatie analyse, Data warehouse
Werkzaamheden Overbrengen van het bestaande SAP landschap naar een nieuw platform. Werkzaamheden; testen, koppelingen maken en opnieuw opbouwen SAP BW omgevingen.

Periode December 2003 – juni 2004
Bedrijf TPG Post
Branche Post en telecom
Functies BW consultant
Ontwikkeltools
DBMS-en Oracle
Platforms Unix
Methoden
ERP-kennis MySAP CRM, MySAP BI
Specialismen Informatie analyse, Data warehouse
Werkzaamheden Het geimplementeerde CRM systeem bij TPG Post is uitgebreid voor de consumentenmarkt. Hiervoor heb ik werkzaamheden verzorgd met betrekking tot aanleggen van extend structuren, extra inrichting, opbouw van rapporten, de layout hiervan, het aanmaken van rollen en het schrijven van CATT’s voor de invoer van gegevens.

Periode Januari 2004
Bedrijf Kijkshop B.V.
Branche Detailhandel
Functies BW consultant
Ontwikkeltools
DBMS-en Oracle
Platforms Unix
Methoden
ERP-kennis MySAP CRM, MySAP BI
Specialismen Informatie analyse, Data warehouse
Werkzaamheden Onderzoek naar performance problemen op bestaande SAP BW systeem. Het produceren van rapporten uit queries is een tijdrovende bezigheid. Onderzoek gedaan naar gebruik hardware (schijfruimte en geheugen), indexen, patchlevels (GUI en BW systeem), aggregatie- en compressie-technieken en het bestaande datamodel.

Periode December 2003
Bedrijf Brandweer
Branche Publiek orgaan
Functies SAP consultant
Ontwikkeltools
DBMS-en Oracle
Platforms Unix
Methoden
ERP-kennis SAP-MM, SAP-SD
Specialismen Logistiek
Werkzaamheden De brandweer Amsterdam overweegt over te gaan op SAP. Hiervoor heeft PinkRoccade de template CiVision Middelen op de markt gebracht. Hierin is echter geen logistieke inrichting aanwezig. Ik heb voor de brandweer op een testomgeving een werkende demo ingericht om de logistieke kwaliteiten van SAP kenbaar te maken.Periode Mei 2003– November 2003
Bedrijf TPG Post
Branche Post en telecom
Functies BW consultant
Ontwikkeltools
DBMS-en Oracle
Platforms Unix
Methoden
ERP-kennis MySAP CRM, MySAP BI
Specialismen Informatie analyse, Data warehouse
Werkzaamheden Er is in dit bedrijf een stand-alone CRM systeem geïmplementeerd met een SAP BW systeem voor de zakelijke en groot-zakelijke markt. Bij de implementatie van CRM is gebruik gemaakt van best-practice oplossingen terwijl het BW systeem is ingericht met standaard business content. Ik ben door de key-users (business) gevraagd te helpen met de opbouw van de rapportages en het verder ontwikkelen van het BW systeem.

Periode Oktober 2002 – April 2003
Bedrijf Havenziekenhuis / Ziekenhuis Gooi-Noord
Branche Gezondheidszorg
Functies Business Consultant
Ontwikkeltools
DBMS-en
Platforms MS Windows 2000
Methoden
ERP-kennis SAP MM, SAP SD, SAP FI/CO, SAP IS-H
Specialismen Conversie
Werkzaamheden Conversie van SAP naar andere ERP oplossingen. Dit betrof een conversie naar Navision bij het Havenziekenhuis te Rotterdam en een conversie naar HISCOM bij het Gooi-Noord ziekenhuis te Blaricum. Voor beide conversies werd gebruik gemaakt van gegevens uit de SAP modules MM, SD, FI, CO en de industry solution IS-Healthcare. Er is gebuik gemaakt van ABAP query en MS Excel om de data aan te leveren. Ik heb hierbij het logistieke deel voor mijn rekening genomen.

Periode September 2002
Bedrijf Campina
Branche Voedingpreparatie
Functies SAP consultant
Ontwikkeltools
DBMS-en
Platforms
Methoden
ERP-kennis MySAP BI
Specialismen Informatie analyse
Werkzaamheden Haalbaarheidsstudie SAP implementatie voor dochtermaatschappij Polderland Zuivel met als context SAP BW. Bij Polderland Zuivel zou van een oudere Exact versie naar een nieuwere versie worden geconverteerd. Mijn rol was een voorstel leveren om SAP BW te voeden met informatie uit het Exact systeem. Later is dit gewijzigd in een SAP implementatie met een koppeling en data overdracht naar het bestaande SAP BW systeem.Periode Juni 2002 – Augustus 2002
Bedrijf Ordina Business Solutions
Branche IT-services
Functies Business Consultant
Ontwikkeltools
DBMS-en
Platforms
Methoden
ERP-kennis MySAP BI, SAP FI/CO
Specialismen Informatie analyse, Management Informatie Systemen
Werkzaamheden Pre-sales activiteiten ten behoeve van een tweetal offertes.
Invoeren van processen en gegevensverwerking met behulp van SAP voor de financiële functie van de divisie Energie van Essent.
Voor Heineken een advies met betrekking tot herziening van het management informatie systeem. Heineken werkt met een EIS gebaseerd op geconsolideerde informatie uit Hyperion Essbase. Ordina (Oasis) heeft hiervoor een dashboard ontworpen. Er zijn echter diverse datamarts actief met een eigen bronsystemen welke op termijn naar SAP BW (SEM) moeten worden overgebracht. Ik ben hierbij een adviserend lid van het team geweest om meer SAP BW achtergrond informatie toe te voegen.

Periode Mei 2002
Bedrijf KPN ESN
Branche Post en Telecom
Functies Business Consultant
Ontwikkeltools
DBMS-en
Platforms
Methoden
ERP-kennis SAP SD, SAP MM, SAP FI/CO
Specialismen Logistiek, Informatie analyse
Werkzaamheden SAP R/3 is ingericht voor 400 gebruikers en omvat de modulen SD, PM, SM, MM en FI/CO. SAP beheer was nog grotendeels in handen van Ordina en moest worden overgebracht naar de ESN medewerkers. Mijn rol was het in kaart brengen van de informatieoverdracht en het begeleiden van het traject..

Periode Februari 2002 – April 2002
Bedrijf Ordina Business Solutions
Branche IT-services
Functies Projectleiding
Ontwikkeltools
DBMS-en Oracle
Platforms Windows 2000, Windows CE
Methoden
ERP-kennis SAP MM
Specialismen Projectleiding, Informatie analyse
Werkzaamheden SAP wireless project voor VNSG dagen. Dit betreft een end-to-end oplossing op logistiek gebied met behulp van een compleet draadloos SAP systeem en PDA’s. In het vervolgtraject zijn demonstraties gegeven bij diverse bedrijven.
Vanwege het gebruik van draadloze toepassingen heb ik naast projectleiding tevens de hardware omgeving ingekocht, geassembleerd en geïnstalleerd.

Periode Februari 2002
Bedrijf Lafarge
Branche Bouwnijverheid
Functies Business Consultant
Ontwikkeltools
DBMS-en
Platforms
Methoden
ERP-kennis SAP MM
Specialismen Logistiek
Werkzaamheden Lafarge Roofing Benelux werkt meer dan 10 jaar met SAP. Huidige versie is 3.1i. Omdat inkoop niet altijd op de juiste manier verloopt is een purchase performance plan ontwikkeld. Vanuit franse moederbedrijf Lafarge S.A. is een template opgelegd (group purchasing system) welke ook geïmplementeerd diende te worden. Mijn taak was hier het in kaart brengen van de logistieke informatiestromen en een verbeterplan aan te leveren op basis van de bestaande template.

Periode Januari 2002 – Februari 2002
Bedrijf Ordina Business Solutions
Branche IT-services
Functies SAP Consultant
Ontwikkeltools
DBMS-en
Platforms
Methoden
ERP-kennis MySAP BI
Specialismen Data warehouse
Werkzaamheden Opzetten en inrichten data warehouse omgeving met MySAP BI, het geven van presentaties en het uitbreiden van de specifieke data warehouse kennis binnen het bedrijf. SAP BW versie 2.1c is opgezet op een SUN. Ik heb hierbij de koppelingen naar de diverse R/3 systemen gerealiseerd en diverse componenten uit de business content geactiveerd. Ook is gebruik gemaakt van informatie uit flat-files die vervolgens in SAP BW zijn geladen en waarop rapporten in de BEx analyzer zijn gemaakt. Later is dit opnieuw gerealiseerd in BW versie 3.0b.

Periode Juli 2001 – December 2001
Bedrijf Kendrion
Branche Metaalproducten
Functies Projectleider
Ontwikkeltools
DBMS-en
Platforms
Methoden
ERP-kennis SAP MM, SAP FI/CO, SAP PP, SAP PM, SAP SD
Specialismen Projectleiding
Werkzaamheden Kendrion werkt met SAP R/3 versie 3.1i. Vanwege de verkoop van een deel van de activiteiten moest in het bestaande SAP systeem een nieuwe bedrijfsadministratie worden opgezet.. Samen met een FI/CO consultant is een nieuwe bedrijfsstructuur opgezet alsmede het overzetten van data naar deze nieuwe structuur en het verwijderen van overtollige data uit de bestaande structuur. Ik heb de projectleiding gedaan alsmede het logistieke deel.

Periode Juni 2001
Bedrijf Nedac Sorbo Group
Branche Groothandel
Functies SAP consultant
Ontwikkeltools
DBMS-en
Platforms
Methoden
ERP-kennis SAP MM
Specialismen Logistiek
Werkzaamheden Quickscan SAP vendor rating – Retail sector. Oktober 2000 is NSG samen met Flow begonnen aan de implementatie van leveranciersbeoordeling (LB) in SAP. Dit naar aanleiding van een door een afstudeerder samengesteld afstudeerrapport “Opzet van een leveranciersbeoordeling”. De LB bestaat uit een tweetal standaard SAP wegingscriteria met een achttal NSG-specifieke criteria. Deze acht criteria moeten worden ingevuld bij het inboeken van een goederenontvangst. Een ABAP programma zorgt voor invulling van deze criteria in de juiste tabellen. Ik heb de LB opnieuw opgezet en advies gegeven.

Periode September 2000 – Mei 2001
Bedrijf NAM
Branche Aardolie en Gas
Functies Projectleider
Ontwikkeltools
DBMS-en
Platforms
Methoden ASAP
ERP-kennis SAP IS-Oil, SAP MM, SAP PM
Specialismen Projectleiding, logistiek
Werkzaamheden SAP R/3 release wissel van versie 3.1h naar 4.6b inclusief industry solution IS-Oil upstream voor 2500 gebruikers bij de NAM, 2500 gebruikers bij Expro Aberdeen en 500 gebruikers bij Norske Shell te Stavanger. Tevens implementatie van Offshore Logistics Module (OLM) als toevoeging op IS-Oil. Dit is gebeurd in samenwerking met Price Waterhouse Coopers (PWC), waarbij ik de rol van logistiek projectleider heb vervuld.

Periode Juni 1999 – Juni 2000
Bedrijf Philips Lighting
Branche Overige Elektra
Functies SAP consultant
Ontwikkeltools
DBMS-en
Platforms
Methoden
ERP-kennis SAP MM, SAP SD, SAP PP
Specialismen Logistiek, EDI
Werkzaamheden Het ondersteunen van de applicatiebeheerders van de fabrieken. Afhankelijk van de grootte van een fabriek zijn 1 tot 3 personen opgesteld om de eerstelijns support te verlenen). Ik heb ondersteuning gegeven op Materials Management, Warehouse Management, Sales & Distribution en EDI interfacing. Alles onder controle van een template control team.

Periode Januari 1998 – Mei 1999
Bedrijf Compaq Computer BV
Branche Groothandel
Functies Teamleider
Ontwikkeltools Business Objects
DBMS-en SQL-server
Platforms Windows NT
Methoden
ERP-kennis SAP MM, SAP SD, SAP FI/CO
Specialismen Teamleiding, supply chain management, internet/intranet
Werkzaamheden Data warehouse implementatie; opzetten van informatie database voor klant-, voorraad-, order-, planning-, en financiële informatie; vervolgens het ontwerpen van standaard rapporten voor de business alsmede het trainen van gebruikers binnen de organisatie. Ik heb een team begeleid bij de implementatie van het business reporting system, ontwikkeld mbv Powerhouse en ColdFusion. Tevens ben ik betrokken geweest bij het opzetten van de trainingsessies.

Periode Oktober 1996 – December 1997
Bedrijf Compaq Computer BV
Branche Groothandel
Functies Projectleider
Ontwikkeltools
DBMS-en
Platforms Windows NT
Methoden
ERP-kennis
Specialismen Logistiek, informatie analyse, supply chain management
Werkzaamheden Statistical forecasting method implementatie, gebruik makend van software van I2 Technologies, Demand Planner en Demand Analyzer. Ik heb in München een Duits/Engels team begeleid bij de implementatie. Hiervoor heb ik een cursus gehad bij I2 te Brussel.Periode November 1993 – 1998
Bedrijf Compaq Computer BV
Branche Groothandel
Functies Teamleider
Ontwikkeltools
DBMS-en
Platforms Windows NT
Methoden
ERP-kennis SAP MM
Specialismen Teamleiding
Werkzaamheden Opzetten van training project SAP met name op het gebied van build to order, build to stock, configure to order, resource planning, supply rebalancing, resource rationalization en on-line committing. Vervolgens begeleiden in diverse landen. Mijn rol was het begeleiden van een team van 3 personen met als doel training op locatie. Uiteraard heb ik zelf de trainingen ook gegeven.

Periode Juni 1993 – Oktober 1993
Bedrijf Compaq Computer BV
Branche Groothandel
Functies Teamleider
Ontwikkeltools
DBMS-en
Platforms Windows 95/98
Methoden
ERP-kennis
Specialismen Teamleiding
Werkzaamheden Opzet standaard MS Office training. Dit betrof Windows, Word, Excel, PowerPoint en Outlook.

cv: 3781

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.


vrijdag, 19-04-2024, 05:13:27