Inloggen mijn CV

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
No Title
cv: 2366

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.

Functie: Projectmanager
Beschikbaar in onderling overleg
Zoekt: Prince 2, ITIL uitdagingen
Opleiding:

* 1975 - 1981 HAVO
* 1981 - 1986 HTS-E met technische computerkunde

Talen:
* Nederlands, Engels, Duits, Frans

Vakkennis:

Trainingen.
* Holden Sales Training
* Consulting with your client
* Mecuri Goldman
Methodes en technieken.
* IT Infrastructure Library (ITIL), gecertificeerd in 1999
* PRINCE II Expert Project Management, gecertificeerd in 2000
* Datawarehouse Design
* High Availability Assessment
Database Management Systemen.
* Oracle V6/V7, Oracle Parallel Server
* Informix V6, SQL Server
Software.
* Microsoft Access, Excel, Word, PowerPoint
* MSExchange, Netscape mail
* Lifekeeper, Octopus, MS Cluster Server, PTX/Clusters
* Tuxedo, Top-end, Legato, Netvault, Veritas, Backup-Exec
* SAP/R3, Peregrine ServiceCenter, Peregrine AssetCenter
* CA Unicenter, HP Openview
Besturings Systemen.
* UNIX (BSD, AT&T V.3/V.4)
* Windows 95/98/Windows NT 3.51/4.0
Programmeer talen.
* Fortran, Pascal, Basic, C, C++
* SQL
Computer Systemen.
* NUMA based architectures
* Sequent Symmetry
* SUN Sparc servers
* NCR 4000/5000
* Compaq servers

Ervaring:

2003-2004 De Nederladsche Bank
Projectmanager
Inrichten van een service management applicatie voor de helpdesk van DNB en onrichten van het change proces voor gebruikers groepen binnen DNB. Hierbij werden de applicaties AssetCenter en ServiceCenter van Peregrine op maat gemaakt naar de eisen en wensen van DNB.

2002-2003 TUI Nederland NV
Servicemanager.
Inrichten van bedrijfscontinuÔteit management
Binnen TUI Nederland is besloten tot het inrichten van uitwijk voor de gehele Organisatie. Dit behelst zowel ICT als alle overige faciliteiten die noodzakelijk Zijn voor het door laten draaien van de organisatie in geval van een ramp. David Is verantwoordelijk voor de inventarisatie, de risico analyse en de uiteindelijke Implementatie van een integraal uitwijkplan. Daarbij moeten RFP's worden aangevraagd en beoordeeld. Tevens moeten de gebruikers goed worden voorgelicht over de te volgen procedures. David is hierbij centraal contactpersoon binnen de organisatie. Rapportage vindt plaats aan senior management en aan de raad van bestuur.

2001-2002 Start Uitzendbureau
Projectmanager
Project: In faseren van systeem beheer bij de implementatie van SAP/R3
David is verantwoordelijk voor de in fasering van systeem beheer zodat de organisatie de implementatie van SAP goed kan begeleiden. Hierbij wordt een onderverdeling gemaakt in systeem beheer en functioneel SAP beheer na de overdracht door de implementatie partner. Focus punt in dit project is een goede overdracht van de implementatie partner naar de Start organisatie en de gebruikers zodat SAP goed beheerd kan worden na de in productie name.

2001 Peregrine Systems
Interim Manager
Project: Interim Manager van de afdeling solution consultants
David is verantwoordelijk voor het aansturen van een groep consultants die ondersteunend werken aan de commerciŽle afdeling (pre-sales). Ook de contacten met de diverse partners moeten worden onderhouden en voor alle projecten moet een kwalificatie worden uitgevoerd en de inzet van resources worden bepaald.

2001 ABN-AMRO bank
projectmanager
Project: Projectmanager voor de invoer van service management software
De rol van David was het opzetten van een project organisatie voor de implementatie van service management software. Hierbij moesten, behalve consultants van Peregrine, ook consultants van twee grote consultancy organisaties worden aangestuurd. Hierbij werden RFP's aangevraagd en beoordeeld op functionaliteit en kosten. Na de initiŽle opzet van het project werd de operationele leiding overgedragen aan een projectmanager van de bank. Over deze opzet van het project moest worden gerapporteerd aan de vice-president IT.

2000-2001 TUI Nederland NV
Projectmanager
Project: Algemeen projectmanager voor de verhuizing van het rekencentrum
David was verantwoordelijk voor het verhuizen van het rekencentrum naar een nieuw gebouw. Hierbij mochten de gebruikers en de klanten geen hinder ondervinden van de verhuizing. Aangezien het rekencentrum 24x7 operationeel is moest dit zorgvuldig worden gepland en uitgevoerd. Vooral de onderhandelingen met externe leveranciers waren van invloed op de dorolooptijd en de kosten. Tevens moeten de gebruikers worden voorgelicht over de stand van zaken en wat er van hun werd verwacht.

1999-2000 Koninklijke Jaarbeurs Utrecht
Projectmanager
Project: Algemeen projectmanager voor de implementatie van SAP/R3
David was projectmanager voor de laatste fase van de implementatie. Hij gaf leiding aan het project team wat verantwoordelijk was voor de conversie vanaf de AS/400 naar SAP en voor het infaseren van het systeem beheer. Tevens maakte David de tijd- en resourceplanning. Hierover werd dagelijks aan de directie gerapporteerd.

1999 Koninklijke Jaarbeurs Utrecht
Consultant
Project: Begeleiden van de technische implementatie van SAP R/3
David was verantwoordelijk voor de inrichting van de technische infrastructuur voor de implementatie van SAP. Dit hield onder andere in dat er een sizing moest worden uitgevoerd, offertes moesten worden beoordeeld en de benodigde processen moesten worden beschreven zoals back-up procedures, print mogelijkheden, archivering methodes etc. Tevens gaf hij leiding aan de groep SAP systeem beheerders.Voornaamste projecten en activiteiten.

1998-1999 Lucent Technologies
Consultant
Project: CreŽren van een architectuur die in staat is om een groot aantal print faciliteiten voor de kantoor omgeving te ondersteunen. De eisen van de klant waren kosten besparing en het aanbieden van meer print mogelijkheden aan de gebruikers.

David was verantwoordelijk voor het verzamelen van de eisen en wensen van de eind gebruikers. Als leider van het projectteam heeft hij, samen met het team, een document samengesteld wat liet zien dat een hoge kosten besparing kon worden gerealiseerd door het wijzigen van het soort apparatuur dat werd gebruikt. Door deze verandering in te voeren kon gebruik worden gemaakt van nieuwere technologie waarbij ook additionele functionaliteit kon worden geboden.

1998-1999 Lucent Technologies
Consultant
Project: Identificeren en omschrijven van de Jaar 2000 kwalificatie behoeften.
De wensen van de klant waren om een project te definiŽren dat een inventarisatie van alle systemen binnen hun organisatie in Europa zou uitvoeren. Met behulp van deze informatie kon bekeken worden welke acties moesten worden ondernomen om alle systemen te upgraden indien noodzakelijk om de gehele infrastructuur geschikt te maken voor het jaar 2000.

1998 SHV Holding
Consultant/Projectmanager
Project: Onderzoek en advies over het implementeren van een Europees e-mail netwerk.
David was verantwoordelijk voor het schrijven van een uitgebreid rapport dat duidelijk omschreef wat de verschillende manieren zijn om een e-mail structuur te implementeren binnen de organisatie van de klant. Gebaseerd op de verschillende eisen en wensen van de gebruikers die werden verzameld, heeft David geadviseerd over de beste manier om dit project voort te zetten. Tijdens de opstart van de implementatie was hij de manager van het implementatie team.

1997-1998 TUI Nederland NV
Projectmanager
Project: Herontwerpen van de batch omgeving om de doorlooptijd van de batches te bekorten.
David moest nauw samenwerken met de klant om duidelijk te identificeren wat de problemen waren die ze tegenkwamen. Gebaseerd op een aantal interviews en wat onderzoek heeft David een rapport geschreven met een uitgebreid advies over de beste manier om de huidige infrastructuur te wijzigen zodat de batch omgeving zoveel mogelijk gescheiden werd van de productie omgeving. Gedurende dit proces werd tevens een dubbele batch omgeving gecreŽerd zodat er twee maal zoveel batch jobs in dezelfde tijd konden worden gedaan.

1997-1998 Tulip Computers
Consultant
Project: Ontwerpen van een infrastructuur voor de ondersteuning van de order invoer, productie begeleiding en logistiek gebaseerd op SAP/R3. De infrastructuur moest een hoge beschikbaarheid hebben gezien de 24 uurs productie.
David was verantwoordelijk voor het ontwerp van de hardware infrastructuur en de implementatie van de geadviseerde oplossing. De behoeften van de klant waren gebaseerd op ervaring van de eindgebruikers, de benodigde response tijden en de beschikbaarheid van de infrastructuur. Ondanks dat de geadviseerde oplossing volledig is geÔmplementeerd, blijft het noodzakelijk om de infrastructuur te monitoren en waar nodig bij te stellen.

1997 TUI Nederland NV
Projectmanager
Project: Implementeren van een nieuw e-mail systeem gebaseerd op NT/Netscape.
David was hier de Projectmanager in een team van technische consultants om een e-mail omgeving te implementeren door het hele bedrijf en over verschillende locaties. Hij was verantwoordelijk voor het coŲrdineren van de acties van de verschillende betrokkenen van diverse bedrijven en afdelingen. David was tevens verantwoordelijk voor de tijdsplanning. Gedurende dit project moest hij er voor zorgen dat ontwerp wijzigingen die besproken werden, inderdaad uitvoerbaar waren binnen dit project. Ook had hij de taak om de voortgang te bewaken en te rapporteren aan management.

cv: 2366

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.


vrijdag, 19-04-2024, 05:09:45